CAS

Transforma el teu equip

4 Pilars que fan possible aquesta transformació

Futur Latent

Co-Creant

Aplicació Pràctica

Aplicació Integral

Oferim 3 opcions d'implementació de la nostra formació

Formació in-company

Formació + seguiment

Formació + coaching

Oferim formació adaptada a les necessitats de cada equip     

Incidim en el desenvolupament d'equips en 4 àrees bàsiques, oferint formació i coaching  en múltiples temàtiques de cada àrea. En quina tindria un impacte més significatiu pel teu equip?

4 aprenentatges per a l'èxit. Imprescindibles per implementar canvis positius, reals, autèntics i permanents en el temps.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Desenvolupament d'equips, Cultura & Organització

Com a líder saps que has d’alinear el teu equip de la millor manera per contrastar les seves capacitats amb les necessitats del propòsit de l’empresa. Sovint, cal actualitzar les capacitats, per adaptar-se als reptes canviants. Per això agraeixes un equip expert, àgil, dinàmic, flexible i amb capacitat per prendre la iniciativa i liderar la seva gestió i funció.

Aquestes capacitats que agraeixes i desitges pel teu equip són entrenables, susceptibles de millora, per potenciar el rendiment de la persona i de l’equip.

El Coaching Integral és l' entrenament que ofereix la possibilitat de transformar el potencial latent del teu equip amb un actiu de la teva organització.

Despertar el futur latent. Quina és la visió que tens del teu equip i de què pot arribar a realitzar? És a partir d’aquí que l'Integral Coaching treballa per fer emergir el futur que és possible. Per despertar el potencial latent de les persones i dels grups que fa que puguin anar més enllà.

Co-creant. El Coach conjuntament amb les persones participants, crea el programa entenent que cada persona és un ens actiu, expert en les seva feina i compromès amb el seu desenvolupament.

La nostra metodologia està inspirada en la Teoria Integral i en la nostra pràctica professional com a Coach de l’escola internacional Integral Coaching Canada. La teoria integral, com a framework és utilitzada a múltiples àmbits avui en dia: medicina, empresa, desenvolupament sostenible, …En el món de l’empresa permet organitzar el conjunt de teories i coneixement en motivació, lideratge, valors, hàbits-eficiència-objectius, desenvolupament d’equips, organització i planificació per tal dissenyar i implementar una aplicació coherent, rigorosa i completa al mòn empresarial.

Aplicació practica: Proposem coaching amb pràctiques específiques i adaptades als reptes actuals de l'equip. Així desenvolupem  les capacitats necessàries per superar els obstacles actuals i manifestar el futur latent.

En aquesta àrea es desenvolupen les capacitats que permeten anticipar la feina, definir processos i responsabilitats, gestionar els tempos i prioritzar. Així com adquirir una visió més global per vincular tasques i projectes personals o col·lectives en el marc global de l’empresa.

Els equips productius són aquells que tenen la competència de focalitzar i gestionar l’esforç i l’energia  per completar tasques i projectes més enllà de l’excusa convencional del temps. Disposen de grans habilitats per clarificar objectius, mesurar-los i aconseguir-los.Un equip que sap dialogar, oferint propostes i sabent escoltar, entendre i incloure la perspectiva de l’altre, li permet establir sinergies i col.laboracions  que multipliquen l’esforç individual. Els equips col·laboratius tendeixen a oferir resultats positius més enllà dels imaginats.


Les capacitats personals relacionades amb la gestió emocional són molt sovint la clau per cohesionar un equip i aconseguir la vinculació, empatia i col·laboració necessàries per desenvolupar projectes complexos en situacions d’alta tensió.

Eficiència & productivitat

Motivació & gestió emocional

Organització & planificació

Comunicació & col·laboració

En modalitat de curs ja definit o dissenyat a les necessitats de l'organització. La formació es realitza en format de coaching grupal a la mateixa empresa.

Afegim en aquesta opció un seguiment del Coach Integral–presencial o telefònic– per tal d' ajudar a implementar  i consolidar les capacitats desenvolupades durant formació.

Aquesta opció incorpora la realització de sessions de Coaching individuals per tal de propulsar, en persones clau de l’equip, l’adquisició de noves capacitats i competències. Obtenint així un major impacte en el potencial de millora.

Consulta'ns per entrenar el teu equip

"En comptes de creure en un desig idealitzat de què arribarà un dia en què tots ens portarem bé, els uns amb els altres, podem apropar-nos a la resolució de conflictes mitjançant una forma artística la qual som privilegiats de desenvolpar i perfeccionar"... -

Diane Hamilton