CAS

(placeholder)

Qualsevol consecució rellevant avui en dia requereix l’energia focalitzada d’un grup compromés. Tot i així, grups de persones treballant junts de forma ineficient és l’obstacle més comú per trobar solucions als problemes. La facilitació és la nova tecnologia per millorar l’efectivitat i l’eficiència dels grups

La facilitació és la nova tecnologia per millorar l’efectivitat i l’eficiència dels grups.

(placeholder)
(placeholder)

Les perspectives compartides, comuns i/o culturals i estructurals.


Diferents perspectives individuals i subjectives

La nostra metodologia ens permet

Gestionar la diversitat i la complexitat quan treballem amb un grup per tal d’aconseguir els seus objectius.

Parar atenció als aspectes tangibles però també als intangibles tan individuals com col·lectius de tal manera que cap aspecte individual o col·lectiu és omès.

Ens permet implicar tots els membres de l'equip/grup a un nivell més profund.

Ens permet encarar el conflicte amb habilitat, navegant transformacions complexes per produir canvis permanents en el temps.

Disposar de l’habilitat per incidir en els nivells d’energia del grup, en funció del què sigui requerit.

L'innovació

Motivació

Alineació

(placeholder)
(placeholder)

La facilitació és l’eina que ens permet navegar amb facilitat entre problema i solució, conflicte i resolució, la confusió i un pla clar, el caos i l’ordre, el desacord i el consens.

Consulta'ns per facilitar els teu equip i projectes

“Cada perspectiva és certa i parcial alhora. Tothom té una part de la veritat”… “al mateix temps hi ha perspectives més certes que d’altres… cada una representant una part de la veritat amb diferents clams a la legitimitat i al poder”.

Ken Wilber.


Un facilitador atén, descobreix i investiga els diferents punts de vista individuals i crea una nova manera d’entendre, un nou acord col·lectiu, que facilita l’alineació del grup o equip cap al propòsit desitjat

Sovint, no adreçar adequadament la diferència es produeixen conflictes, que, si no són resolts satisfactòriament, acaben produint un desgast, desmotivació i desorientació pel líder i pel grup de treball.

La facilitació és l’eina que ens permet navegar amb facilitat entre problema i solució, conflicte i resolució, la confusió i un pla clar, el caos i l’ordre, el desacord i el consens.

Genera converses Constructives

Facilita en el teu equip

Facilitació Integral cap a un millor lideratge

Una bona facilitació permet integrar

Així com les perspectives objectiva, científica, empírica i sistèmica.


El nostre mètode ens permet ser presents, atents i curiosos davant un conflicte per tal de facilitar major consciència sobre el conflicte o situació, així com recolzar el grup en el procés i la presa de decisions

Serveis que oferim a organitzacions, empreses i grups