CAS

Manifesta el futur que és possible

"Tinc una norma bàsica: Tothom té raó. Més específicament , tothom –incluint-me a mi mateix–     té una part important de la veritat, i totes aquestes parts necessiten ser honrades, apreciades i incloses en un contexte espaiós, generós i compassiu."

Ken Wilber

El Coaching Integral utilitza diferents teories i metodologies del desenvolupament humà, per oferir una disciplina potent que permet al client ser més conscient de la seva manera d'encarar situacions,veure noves possibilitats i desenvolupar noves competències per assolir els objectius que són importants per a la persona.(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Quan encarem un procés de canvi i transformació, contemplem amb detall la personalització i especificació d’aquella persona, així com el lloc de treball i responsabilitats que desenvolupa. Però també, obrim el marc considerant l’equip, l’empresa, la cultura d’organització i la competitivitat que la contextualitza.

Tenir objectius ens permet tenir una direcció clara, però sense la vinculació al perquè són importants aquests objectius els canvis que s'inicien poden no ser assolits i/o sostinguts en el temps. El Coach t'ajudarà a definir els objectius (el què) així com les estratègies i capacitats per desenvolupar (el com) que permetran actualitzar les teves capacitats i mantenir la dinàmica cap als objectius presents i futurs. També t'acompanyarà a desvelar quina és la teva motivació (el per a què), que propulsa la iniciativa i l’energia per a treballar en direcció a aquest objectiu.

Persona, equip, empresa, entorn i el Coach.

L’experiència ens ha ensenyat que els millors processos en resultats són aquells que es produeixen quan s’incideix d’una manera o d’un altre en tots els elements del sistema: la persona amb qui treballem, així com l’equip i l’empresa, el context general i el Coach Integral que l'acompanya.

Micro i Macro simultàniament

Focalitzats en: el què, el com, el perquè i el per a què

Treballem amb tot el sistema

Sempre incloure i transcendir

Creixement i desenvolupament

Expandir les creences

Les nostres creences, conscients o inconscients, ens determinen el nostre punt de vista i la idea del què és possible, per tant influencien directament les nostres accions. En un procés de Coaching Integral, el Coach mira  de fer visibles quines són les actuals creences que governen la nostra manera de ser, estar i funcionar, amb què ens limiten i amb què ens potencien.

La comprensió de com els individus canvien, creixen i es desenvolupen és un element fonamental que inclou la teoria integral i que ens permet realitzar processos de coaching reeixits. Ens basem i t’oferim les teories i estratègies d’implantació necessàries per desenvolupar marcs mentals positius i constructius, comportaments que afegeixen valor i la intel·ligència emocional per dur-los a terme hàbilment.

El nostre procés de canvi és ancorat en aquest principi Integral. El desenvolupament saludable és aquell que inclou les virtuts i els aspectes saludables de la nostra manera actual de ser, i les transcendeix en maneres de ser de major potencialitat. Major potencialitat perquè disposem de les anteriors virtuts més les noves, adquirides durant el procés de Coaching.

Dinàmiques empresarials


Sabem que per tal que els programes de Coaching personalitzats o la formació en equip sigui exitosa, ha d’estar vinculada a les estratègies i iniciatives actuals de l’organització, per tal d’influenciar positivament a la eficiència i la productivitat.

Dinàmiques organitzatives

Tenim clar que el procés de canvi es dóna dins d’un marc organitzatiu i empresarial. Els canvis desitjats en persones o equips s’han de veure manifestats externament en les dinàmiques de l’empresa. El desenvolupament de la persona o de l’equip ha de tenir una translació clara i directa a l’organització i la seva finalitat.

(placeholder)
(placeholder)

El món de l’empresa és complex, inclouent qüestions tan diverses i importants com la motivació del personal, comunicació i cultura empresarial, productivitat, logística, organització, investigació i innovació.

La metodologia integral ens permet fusionar el coneixement teòric i aplicat, de totes aquestes disciplines, d’una manera que recull els beneficis de cada una de forma coherent, eficient i específica a cada empresa i context.

La base del nostre mètode és la Teoria Integral i el seu model d’aplicació, el Coaching Integral. Aplicat al lideratge, a la gestió empresarial i al desenvolupament humà.


Navegar la complexitat del món empresarial

UN TERRITORI

UN MAPA

Teoria aplicada al món de l'empresa

UNA MANERA DE NAVEGAR-LO

La teoria principal és la teoria Integral, desenvolupada pel filòsof Ken Wilber. En l’actualitat és el mapa més extens i a la vegada específic i rigorós per entendre el món en què vivim. Per això avui en dia és utilitzada en dominis tan diversos com  la medicina, l’empresa, l’educació, l'espiritualitat, el desenvolupament sostenible…

La teoria integral és doncs una meta-teoria (inclou múltiples teories) d’una manera amplia, inclusiva i coherent.

Consulta'ns per aplicar el futur a la teva empresa

Integral Coaching

Principis Integrals que apliquem